July 6th, 2020

1
  • mimbg

(no subject)

От няколко дни на дървото до прозореца ми скърца цикада. Звукът е много силен и почти постоянен. Има ли начин да се отърва от цикадата?